Newsletter

ViruShield

April 3, 2020

Ang COVID-19 nga naga kanunay nga naga hulga sa atong kinabuhi karon dili nato mapalayo sa ASF nga mao pud nga gahulga sa kinabuhi sa atong mga baboy nga gipang buhi. Lahi siya nga klase nga virus pero ang mga paagi sa pag guba nila sa lawas sa atong mga kahayopan ay pareho lang! Pareho nga grabeh ang dala nga sakit, tungod kay pareho sila nga wala pay nahimo nga bakuna.

Ang COVID-19 ay nagahimo ug daghan ug sobra nga mucos o plema o sip on or nana! Sa respiratory tract nga maoy mahimong babag sa baga nga dili maka function ug tarong ang ug may hinungdan nga ikamatay.

Ang sobrang mucos at plema ay resulta sa paghubag sa parti sa defense mechanism ng tao o sa mananap o baboy nga ato nga gipangbuhi.

Kining paghubag mao ang paagi o mechanism sa tao o baboy para magakontra sa mga infections. Mao sad ni ang gigamit sa macrophages/monocytes usa ka klase sa white blood cells o puti nga mga selula na dugo para maga tawag o magpatabang sa uban pa nga mga white blood cells para mo ataki sa lugar kung asa ang infection para sila mag tinabangay sa pag patay sa mikrobyo.

Ang grabi na paghubag tungod sa sorang pag gawas sa macrophages/monocytes ng cytokines (usa ka klase sa pamilya nga protina na kemikal nga gamit sa pang signal sa uban nga white blood cells) maoy hinungdan ngano ang tao nga nay COVID-19 magka grabi ang sakit unya magka pneumonia.

Mao sad kining ASF. Ang sobrang paghubag sa ilawan nga parte sa lawas tungod sa cytokines ug chemokines nga hinungdan nga mag ka hemorrhages nga maoy ikamatay sa baboy.

Ang ViruShield maoy usa ka klasi nga produkto para mapugngan usab ang mag pangamatay sa baboy.

Kaning mga hubag hubag mao say hinungdan sa ginatawag nato ug Oxidative Stress nga maoy makaingon nga mosamot ang pagka guba sa lawas og pagkaluya sa lawas. Kung mapugngan ang mga hubag hubag mapugnan pud ang Oxidative Stress. Therefore, mapugnan usab ang pagkaluya o pagka guba sa pang lawas.

Ang mga na igo sa COVID-19 nga mga tao tag as pud kaayo ug mga hilanat which mao sad ang nagahitabo sa ASF. Ang taas nga hilanap ay epekto sa taas nga metabolic rate tungod sa pagahimo nga daghan nga protina ug white blood cells nga maoy mo kontra sa mga mikrobyo.

Sa paghimo ug protina (pareha sa nga antibodies) or pagahimo sa mga bag o nga white blood cells, gikinahanglan nato ang daghan nga readily available amino acids at nucleotides nga ana a sulod sa ViruShield. Ang Virushield na usab kini nga sagol nga Pathogen Associated Molecular Patterns nga mao ang mag trigger o maga pukaw sa immune system sa mga baboy para sila andam sa pag kontra sa mga mikrobyo o magahatag ug kusog nga response sa mag bakuna nga ginihatag sa ilaha.

Ug sa lain nga bahin dili pasabot nga kung waal pa maigo ug ASF ang inyong mga baboy dili na kinahanglan nga tagaan ug ViruShield. Kini gikinahanglin pa din para proteksyon na dili madapo an ang inyong mga baboy ug sa lin nga bahin ang ViruShield makahatag ug extra nutrients para magamit sa maayo nga performance ug sa pagkadali ug tubo sa baboy.

Ang sulti sa mga experto! Atong pildihon ang COVID-19 pamaagi sa social distancing, self quarantine, ug sa pirmi nga pag panlimyo sa lawas. Gikinahanglan usab ang pagkahimsog sa panglawas ug resistensya. Kini makuha nato pinaagi sa masustansya nga mga pag kaon ug bitamina. Ug mao usab kini ang ato nga gikinahanglas sa ato nga mga binuhi nga mga baboy. Biosecurity ug paghatag nga suporta sa immune system.

Dugang nga gastos ba kini? Kini ay puhunan nga gikinahanglan sa nga mag bababoy para mahatagan ug dagdag immunity ang mga baboy nga gipamuhi. Kung buot hunahunaon ang mga sulod sa feed formulation nga sustansya ay para lang sa maintenance sa pag pa dako nila ug sa reproduction. Pero waal para sa mga sakit nga nakapalibot. Wala silay andam sa mga sakit ng mo ataki kanila nga grabeh ang challenge. Mao kani ang mahatag sa ato nga ViruShield!

Para sa dugang mga impormasyon o kung anna pa kano uban nga mga pagnutana andam ang among technical team para pag tubag sa inyong mga additional question o additional na mga impormasyon.

sitemap

Home
About Us
Products
Pork Stop
The Farm
Careers
Events
Trials

offices

CEBU CITY, PHILIPPINES

10th Flr., Unit 1001, AppleOne Equicom Tower, Mindanao Ave., Biliran Road, Cebu Business Park, Cebu City

MANILA, PHILIPPINES

30th Flr., Unit 3006, High Street South Corporate Plaza, 26th st. corner 11th, Bonifacio Global City, Taguig City

BULACAN, PHILIPPINES

123 MacArthur Highway, Brgy. Tuktukan, Guiguinto, Bulacan

Contact us

Send us an email to inquire about our products and services.

  • sfuentes@ultrabio.com.ph
    cflavier@ultrabio.com.ph

Copyright © 2020 Ultra Bio Corporation. All rights reserved.